Charakterystyka firmy:

MULTUS Sp. z o.o. to firma oparta w pełni na polskim kapitale.

Głównym celem jaki sobie postawiliśmy jest:

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, uwzględniając przepisy zawarte w ustawie o ochronie osób i mienia. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa proponujemy następujące formy:

  1. Bezpośredniej ochrony fizycznej:
  2.    a) stałej lub doraźnej,

       b) polegającej na odbiorze sygnałów, które są przesyłane,
         gromadzone i przetwarzane w urządzeniach elektronicznych oraz
         systemach alarmowych

  3. Zabezpieczeniu technicznym, które polega na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, a także na ich eksploatacji, konserwacji i ich naprawach.

Prawidłowe i skuteczne wykonywanie zadań ochrony osób i mienia wymaga od nas skorelowania tych dwóch form i wzajemnego ich uzupełniania.